Akcja 1047 godzin

We wszystkich ofertach jakie wysyłam do klientów, jest informacja o wsparciu Akcji Tomka i Agnieszki w ramach umieszczenia reklamy w naszej szkole. Odgłos do tej pory niestety zerowy. Próbujemy dalej.