Zagrożenie wyprawy część 6 (Człowiek)

Moim zdaniem największe zagrożenie to właśnie człowiek i jego złe intencje.

Temat ten jest bardzo szeroki i w chwili obecnej skupię się tylko na dwóch jego aspektach i to naprawdę w wielkim skórcie, gdyż jutro z rana wyjazd na wyprawę :)

- Rozbój, Art. 280 kodeksu karnego

„§ 1. Kto kradnie, używając przemocy wobec osoby lub grożąc natychmiastowym jej użyciem albo doprowadzając człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
§ 2. Jeżeli sprawca rozboju posługuje się bronią palną, nożem lub innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem lub środkiem obezwładniającym albo działa w inny sposób bezpośrednio zagrażający życiu lub wspólnie z inną osobą, która posługuje się taką bronią, przedmiotem, środkiem lub sposobem, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.”

- Pobicie Art. 158 kodeksu karnego

„§ 1. Kto bierze udział w bójce lub pobiciu, w którym naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo nastąpienie skutku określonego w art. 156 § 1 lub w art. 157§1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest ciężki uszczerbek na zdrowiu człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 3. Jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. ”

Każdy z nas ma prawo do obrony koniecznej,
która wyłącza odpowiedzialność karną, aby jednak ona zaistniała muszą zaistnieć 3 warunki.
1) Czyn musi być bezprawny (czyli. np. nie wstosunku do policjanta, który ma prawo nas zatrzymać)
2) Bezpośredni (czyli nie możemy np. po tym jak ktoś nas okradł wziąć kumpli i iść się bronić)
3) Rzeczywisty (ważne aby było realne zagrożenie a nie w wyobraźni)

Moja forma obrony (oczywiście najlepsze z nich zostawiłem dla tych, którzy podejmą działania naruszające moje dobro osobiste).
1) MODLITWA
2) MODLITWA jeszcze raz :) (prewencyjnie oczywiście każdego dnia)
3) Wykorzystywanie mojego mózgu (czyli działania obserwacyjno-prewencyjne)
4) Wykorzystywanie mojego ciała, oczu, mowy, rąk, nóg, … (techniki i metody obrony)
5) ….
6) ….
7) …. w sytuacjach ekstremalnych zostawienie wszystkiego i ucieczka (moje życie jest cenniejsze niż wszystkie rzeczy jakie posiadam)

W tym miejscu jednak warto też zaznaczyć, że możemy przekroczyć granice obrony koniecznej (mogą nastąpić dwie formy przekroczenia granic obrony koniecznej):
1) Eksces intensywny (czyli np napadł nas 5 latek a my użyliśmy karabinu, czyli niewspółmierne środki podjeliśmy do obrony)
2) Eksces ekstensywny (czyli za późno lub za wcześnie działaliśmy)


I bardzo ważny artykuł kodeksu karnego

„Art. 25. § 1. Nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem.

§ 2. W razie przekroczenia granic obrony koniecznej, w szczególności gdy sprawca zastosował sposób obrony niewspółmierny do niebezpieczeństwa zamachu, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.

§ 3. Sąd odstępuje od wymierzenia kary, jeżeli przekroczenie granic obrony koniecznej było wynikiem strachu lub wzburzenia usprawiedliwionych okolicznościami zamachu”