Wynik mikrobiologiczny

Woda

Mam już wynik na mikrobiologię.

Czekam na fizykochemię, który ma być 9.07 więc praktycznie jak będę jechał na wyprawę, dowiem się jego. Wtedy szybko będę musiał podjąć decyzję.

Wyniki filtr z tabletkami:

Bakterie z grupy coli:  0 jtk/100ml

Clostridium perfringens: 0 jtk/100ml
Enterokoki kałow e: 0 jtk/100ml
Escherichia coli: 0 jtk/100ml
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2° C: 0 jtk/100ml

To tak na szybko :)