Akcja 1047 godzin

Akcja 1047 godzin

Przekształcam akcję 1047 km wzdłuż Wisły na akcję 1047 godzin.

Czyli, około 44 dni, pomocy dla Agnieszki i Tomka.

Postanowiłem, przez ten czas próbować pomóc im w innych działaniach.

Zapraszam wszystkich do akcji.